Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Förord
show
Detta är en internetversion af 1:a utgåvan av häftet ”Urolithiasis guide – Metabolisk utredning, klassifikation och medicinsk behandling av patienter med urinvägssten” (2012).

Den svenska utgåvan är utgiven januari 2017.

Svensk översättning:
Marianne Brehmer
Överläkare, Med Dr.
Medicinsk ansvar för Avancerad Sten och Endourologi
Kliniken för Kirurgi och Urologi
Danderyds Sjukhus
Ledamot av Scandinavian NephroUrolithiasis Group (SNUG)

Guiden är tänkt som en vägledning till klinikern, att lätt kunna diagnostisera orsaker till stenbildning i urinvägarna, klassificera stensjukdom och erbjuda effektivt behandling samt förebyggande åtgärder.

Guiden är inte tänkt som en lärobok, utan är en kortfattad sammanfattning i fickformat, att ha till hjälp i det dagliga kliniska arbetet.

Rekommendationerna som anges i guiden är överensstämmande med de rekommendationer som anges i ”Guidelines from Scandinavian Cooperative Group for Urinary Stones”.

I guiden hänvisas till DANSTEN-populationen: DANSTEN-2002 är en dansk studie som, genom att använda ett enkelt klassificeringssystem baserat på etiologi och riskfaktorer, ger en bild av prevalens för stensjukdom i Danmark.
Alla urologiska kliniker blev inviterade att delta i en central registrering av alla patienter (>15 år) med stenar i de övre urinvägarna under en period av två år.


Internetutgåvan är optimerad till användning på iPhone och iPad men kan också användas på andra smarttelefoner och PC. Rekommenderade webläsare till både MAC –och Windowsdatorer är Firefox. Guiden är testad för följande webläsare:
Firefox
Safari
Google Chrome
Internet Explorer

Internetutgåvan avviker på några punkter från den tryckta utgåvan och innehåller på enstaka områden tillägg som saknas i den tryckta versionen.

Internetutgåvan är producerad av Kim Hovgaard Andreassen som är ansvarig.

Den tidigare tryckta versionen var sponsorerad av SOBI A/S, för tryckning och utgivning. Forfattarna har inte fått något arvode för arbetet och SOBI A/S har inte haft något inflytande över innehållet.

Detta sponsoravtal är avslutat från den 1 oktober 2015 och det är inte längre möjligt att beställa den tryckta utgåvan.

Internetutgåvan sponsoreras av Pharmaprim som inte har något inflytande över det redaktionella innehållet.

Den danska internetutgåvan är utgiven 2012.
Den norska utgåvan är utgiven 2016.
Den svenska utgåvan är utgiven januari 2017.
Den finska utgåvan utkommer i januari 2017.

Januari 2017
show
Last update
January 24 - 2017
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu