Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Utredning
Basal utredning ska erbjudas alla patienter och omfattar:

- Anamnes
- Röntgenundersökning
- Basal metabolisk utredning

• Basal metabolisk utredning:

S-kreatinin
S-joniserat kalcium
S-urat
Urinodling + resistensbestämning
Urin pH

Stenanalys ska alltid genomföras när det är möjligt. Viss specifik stensammansättning kan vara indikation för ytterligare utredning. Stenanalys görs företrädsvis med infraröd spektrometri eller med röntgendiffraktion.

• Utvidgad metabolisk utredning

skal erbjudas patienter med kompliceras idipatisk kalciumurolithiasis och omfattar:

- U-citrat
- dU-kalcium
- dU-volym

• Selektiv metabolisk utredning
är indicerad när en basal utredning inger misstanle om MIAF-urolithiasis, och omfattar:

Blod- och / eller urinanalyser (beroende på misstänkt orsak) t.ex.:
- parathyroideahormon
- kvalitativ urin-cystin
- dygnsurin-cystin
- dygnsurin-oxalat
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu