Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Anamnes
• Ålder vid stendebut
• Ärftlig disposition
• Tidigare stenbehandlingar och recidiv
• Kronisk/recidiverande urinvägsinfektioner
• Medfödda eller förvärvade urinvägsanomalier
• Gastrointestinal sjukdom
• Skelettsjukdom
• Ämnesomsättningsrubbning
• Urinsyragikt
• Vätskeintag och kostvanor
• Viktrubbningar (obesitas, bantningskurer, anorexi)
• Mediciner
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu