Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
show
Utredning flödesschema
show

Anamnes och Röntgendiagnostik

show

BASAL METABOLISK UTREDNING:
S-joniserat kalsium, S-urat, S-kreatinin
U-pH, U-odling
Stenanalys

show
Stacks Image 420
Stacks Image 424
show

MIAF
urolithiasis

Idiopatisk Kalcium-Urolithiasis

show

MIAF

Simpel

Komplicerad

show
Stacks Image 494
Stacks Image 502
Stacks Image 504
show

SELEKTIV
metabolisk utredning

Ingen ytterligere utredning

UTVIGAD
metabolisk utredning:
dU-citrat
dU-kalcium

show
Stacks Image 912
Stacks Image 910
Stacks Image 914
show

Behandling av bakomliggande orsaker
Selektiv profylaktisk behandling

Ökat vätskeintag

Hyperkalciuri: tiazid
Hypocitraturi: kaliumcitrat

nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu