Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Röntgendiagnostik
Röntgendiagnostik ger upplysning om följande:

Stenbörda:
Antal och storlek, unilateral/ bilateral
Stor stenbörda: misstänk MIAF sten

Radiologisk bild:

Röntgentäthet
Rtg-negativ sten: misstänk urinsyrasten
Starkt rtg-tät: mistänk kalciumfosfat eller COM
Svagt rtg-tät: mistänk infektionssten, cystinsten

Homogen/heterogen
Homogen sten kan vara hård ”ESWL-resistent”, t.ex. COM. Nybildad cystinsten är ofta heterogen, medans äldre cystinsten är homogen och ”ESWL-resistent”

Hounsfield units (HU):
Kan ge en vägledning beträffande sammansättning og hårdhet
Sten med HU > 1200 är relativt ”ESWL-resistent”
Riktvärden är (dock med betydande variation och överlappning):
• Urinsyra: ca. 150 –500 HU
• Cystin: ca. 400 – 800 HU
• Infektionssten (struvit): ca. 500 –700 HU
• Karbonatapatit: 800 –1100 HU
• Kalciumhaltiga: 900 –1500 HU (COM > COD)
• Brushit: ca. 1000 –1800 HU

Nefrokalcinos:
Mistänk Renal Tubulär Acidos, Primör hyperoxaluri, Medullär svampnjure.

Anatomiska avvikelser:
T.ex. UPJ stenos, calyx cysta/divertikel, medullär svampnjure, hästskonjure, doubbelanlag.


COM: Kalcium Oxalat Monohydrat
COD: Kalcium Oxalat Dihydrat
UPJ stenos: Stenos i ureteropelvina övergången
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu