Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Andra uvanliga orsaker
DIAGNOSKODER
N200
DIAGNOSTIK OCH FYND
• Indinavir:
Kan forekomma hos AIDS/HIV-positiva patienter under behandling med indinavir.
Diagnostiseras vid anamnes + CT-“negativ” sten, eller stenanalys.

• Silicium:
Mycket ovanligt. Okänd orsak. Intag av kiselsyreanhydrid (kiseloxid).

• Ammonium-urat:
Bildas (i motsats till urinyrasten) vid högt urin-pH (> 6,5).
Orsaker:
– Infektion, och då ofta i kombination med struvit.
– Anorexi, näringsbrist, laxantiamissbruk.
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Berorende av orsaken
FÖREKOMST
txt
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu