Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Komplicerad idiopatisk
kalciumurolithias + hyperkalciuri
DIAGNOSKODER
N200
DIAGNOSTIK OCH FYND
Uteslutande av MIAF-orsak
Kalciumsten
dU-kalcium > 0,10 mmol/kg kroppsvikt
Definition ”komplicerad”.
ORSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Tiazid-diureticum (gärna med kaliumtillskott)
Initial dos x 1
Ev. dosjustering efter kontroll av dU-kalcium
Tiazid medför vanligvis en halvering av kalciumutsöndringen
Se också MEDICIN.
FÖREKOMST
13 % av patienterna med komplicerad idiopatisk kalciumurolithiasis i DANSTEN-populationen. Sannolikt reellt vanligare, eftersom ca. 1/3 av patienterna med komplicerad ICU inte hade fått analyserat dygnsurin. I andra populationer ca. 40 % hos patienter med komplicerad ICU.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu