Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Medicinsk behandling Översikt
.
show
Thiazid
T.ex. bendroflumetiazid med kaliumklorid.
Dos 1 - 2 tabl. dagligen
show
Indikation
Kontroll
show
Idiopatisk hyperkalciuri och komplicerad stensjukdom
dU-kalcium S-kalium
show
Allopurinol
Dos 100 - 300 mg dagligen.
show
Indikation
Kontroll
show
Hyperurikemi.
Urinsyrasten och S-urat förhöjt eller högt inom normalområdet.
S-urat
show
Kalcium Dos: 500 - 1000 mg x 3, vid huvudmåltiderna.
show
Indikation
Kontroll
show
Enterisk hyperoxaluri
Kan prövas vid idiopatisk hyperoxaluri
dU-oxalat
show
Pyridoxin Dos: 100 - 500 mg dagligen
show
Indikation
Kontroll
show
Primär hyperoxaluri (ca. 50 % svarar på behandling)
Kan prövas vid idiopatisk hyperoxaluri
dU-oxalat
show
Ammoniumchlorid Dos: kaps 400 mg: 2 x 3 en dag I veckan.
show
Indikation
Kontroll
show
Recidiverande infektionsstenar
Kronisk recidiverande UVI
Stenstatus
U-odling+resistensbestämning
show
Kaliumcitrat Dos: 2 kaps. (20 Meq) x 2 dagl.
Vid cystinuri och RTA 20 meq x 3 eller 30 meq x 2.
show
Indikation
Kontroll
show
Fler indikationer. Se "Kaliumcitrat"
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu