Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Kaliumcitrat indikationer
Kaliumcitrat Dos justeras efter effekt. Startdos ofta 20 meq x 2.
Vid cystinuri och RTA 20 meq x 3.
show
Indikation
Kontroll
show
Idiopatisk hypocitraturi och komplicerad kalciumurolithiasis.
dU-citrat
show
Idiopatisk hyperkalciuri och komplicerad kalciumurolithiasis som supplement till tiazid vid hypokaliemi
S-kalium
dU-kalcium dU-citrat
show
Urinsyrasten med normalt S-urat
U-pH
show
Urinsyrasten med förhöjt S-urat, som tillägg till allopurinol
U-pH s-urat
show
Cystinuri
U-pH
show
Renal tubulär acidos (RTA)
Syra-bas status
S-standardbikarbonat
dU-citrat
show
Kronisk diarré + acidos + hypocitraturi
Syra-bas status.
S-standardbikarbonat
dU-citrat
show
Enterisk hyperoxaluri med acidos och/eller hypocitrauri (som tillägg till kalciumtillskott och dietråd)
dU-citrat
dU-oxalat
S-standard bikarbonat
• Vid alla tillstånd bör S-kreatinin och S-kalium kontrolleras med
lämpliga intervaller. Bör tillfälligt seponeras vid akut
urinvägsinfektion.
• Vid snabb tarmpassage (kort tarmssyndrom) kan
mixtur prövas.
(Kaliumcitrat mixtur 1 mmol/ml, 500 ml. Dos: 10 ml x 3 dagligt.)
Menu